Sjöfartsfrågor

Trafikutskottets bet 2019/20:TU8

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 4 februari 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

32 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-03-05
Justering: 2020-03-12
bet 2019/20:TU8

Alla beredningar i utskottet

2020-03-05, 2020-02-04
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer