Sjöfartsskydd

Trafikutskottets betänkande 2003/04:TU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 oktober 2003

Beslut

Internationellt sjöfartsskydd mot terrorangrepp (TU3)

Riksdagen godkände regeringens förslag om ett nytt internationellt regelverk för att skydda sjöfartssektorn mot brottsliga handlingar, såsom terrorangrepp och liknande. Beslutet innebär att riksdagen godkände dels vissa ändringar i och tillägg till den internationella konventionen om sjösäkerhet (International Convention for the Safety of Life at Sea, SOLAS-konventionen), dels en kod om skydd av fartyg och hamnanläggningar, som kompletterar bestämmelserna i konventionen (ISPS-koden). Våren 2004 tänker regeringen lämna förslag till riksdagen om hur det internationella regelverket ska genomföras i det svenska rättssystemet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Internationellt sjöfartsskydd mot terrorangrepp (TU3)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om ett nytt internationellt regelverk för att skydda sjöfartssektorn mot brottsliga handlingar, såsom terrorangrepp och liknande. Förslaget går ut på att riksdagen godkänner dels vissa ändringar i och tillägg till den internationella konventionen om sjösäkerhet (International Convention for the Safety of Life at Sea, SOLAS-konventionen), dels en kod om skydd av fartyg och hamnanläggningar, som kompletterar bestämmelserna i konventionen (ISPS-koden). Våren 2004 tänker regeringen lämna förslag till riksdagen om hur det internationella regelverket ska genomföras i det svenska rättssystemet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.