Sjöfylleri

LUs betänkande 1996/97:LU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 februari 1997

Beslut

Sjöfylleri (LU11)

Riksdagen avslog fem motioner från allmänna motionstiden om sjöfylleri. Motionerna innehöll förslag om promilleregler även för sjötrafiken.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1996-10-24
Justering: 1997-01-21
Betänkande 1996/97:LU11

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1997-02-05
4

Beslut

Beslut: 1997-02-05

Protokoll med beslut