Sjöfylleri

LUs betänkande 2005/06:LU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 mars 2006

Beslut

Motioner om sjöfylleri (LU15)

Riksdagen sade nej till motioner om sjöfylleri. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna har lämnats in under allmänna motionstiden 2005 och med anledning av regeringens proposition 2005/06:30 Nationella alkohol- och narkotikahandlingsplaner. Motionerna handlar om införande av dels en promillegräns även för sjöfylleri som inte är att anse som grovt brott, dels en möjlighet att utföra rutinmässiga nykterhetskontroller i sjötrafiken.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2006-02-09
Justering: 2006-02-09
Betänkande publicerat: 2006-02-14
Trycklov: 2006-02-14
Betänkande 2005/06:LU15

Alla beredningar i utskottet

2006-02-09, 2006-02-02, 2006-01-19

Motioner om sjöfylleri (LU15)

Lagutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om sjöfylleri. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna har lämnats in under allmänna motionstiden 2005 och med anledning av regeringens proposition 2005/06:30 Nationella alkohol- och narkotikahandlingsplaner. Motionerna handlar om införande av dels en promillegräns även för sjöfylleri som inte är att anse som grovt brott, dels en möjlighet att utföra rutinmässiga nykterhetskontroller i sjötrafiken.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-03-08
4

Beslut

Beslut: 2006-03-08
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Sjöfylleri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L212, 2005/06:L219, 2005/06:L335 yrkandena 1 och 2, 2005/06:L359, 2005/06:So5 yrkande 6 och 2005/06:So7 yrkande 6.