Sjöfylleri

Civilutskottets bet 2019/20:CU8

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 15 januari 2020

Nästa händelse: Justering 12 december 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-12-03
Justering: 2019-12-12
Trycklov: 2020-01-10
bet 2019/20:CU8

Alla beredningar i utskottet

2019-12-03, 2019-11-26
3

Debatt

Bordläggning: 2020-01-14
Debatt i kammaren: 2020-01-15
4

Beslut

Beslut: 2020-01-15