Sjösäkerhet m.m.

Trafikutskottets betänkande 2004/05:TU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 mars 2005

Beslut

Dags att införa körkortskrav på sjön (TU7)

Nu är det dags att införa körkortskrav på sjön. Det anser riksdagen och uppmanar regeringen att utreda frågan om förarbevis för fritidsbåtar. Frågan om en obligatorisk utbildning av båtförare har diskuterats i många år. Riksdagen har tidigare fattat beslut om att antalet allvarliga olyckor till sjöss ska vara halverade år 2007. Att införa körkort för båtförare skulle bidra till att uppnå detta mål. Riksdagens uppmaning till regeringen innebär att utskottet säger ja till vissa förslag i motioner om körkortskrav på sjön.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till motioner angående kompetensbevis och hastighetsbegränsning avseende fritidsbåtar. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

37 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2005-03-03
Justering: 2005-03-10
Betänkande publicerat: 2005-03-10
Trycklov: 2005-03-10
Reservationer 8
Betänkande 2004/05:TU7

Alla beredningar i utskottet

2005-03-03, 2005-02-01

Dags att införa körkortskrav på sjön (TU7)

Nu är det dags att införa körkortskrav på sjön. Det anser riksdagen och uppmanar regeringen att utreda frågan om förarbevis för fritidsbåtar. Frågan om en obligatorisk utbildning av båtförare har diskuterats i många år. Riksdagen har tidigare fattat beslut om att antalet allvarliga olyckor till sjöss ska vara halverade år 2007. Att införa körkort för båtförare skulle bidra till att uppnå detta mål.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-03-17
4

Beslut

Beslut: 2005-03-17
12 förslagspunkter, 8 acklamationer, 4 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Allmänna säkerhetskrav för sjöfarten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2003/04:T441 av Johnny Gylling m.fl. (kd) yrkande 9 och
2004/05:T460 av Johnny Gylling m.fl. (kd) yrkande 6.

2. Hamnstatskontroll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2003/04:MJ434 av Åsa Domeij m.fl. (mp) yrkande 7.

3. Sjösäkerheten i Östersjöområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2003/04:T280 av Tuve Skånberg (kd),
2003/04:T389 av Kent Olsson (m),
2003/04:MJ408 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 4,
2003/04:MJ472 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkandena 8 och 11,
2004/05:T395 av Sven Bergström m.fl. (c) yrkandena 1, 4, 5 och 7,
2004/05:T414 av Kent Härstedt (s),
2004/05:T415 av Göran Persson i Simrishamn m.fl. (s),
2004/05:T438 av Kenneth Lantz (kd) yrkandena 1 och 2,
2004/05:T464 av Elizabeth Nyström m.fl. (m) yrkande 18,
2004/05:MJ369 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkandena 11 och 12,
2004/05:MJ371 av Åsa Domeij och Sverker Thorén (mp, fp) yrkandena 14, 15 och 17 samt
2004/05:MJ500 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkandena 8, 9 och 18.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180026
m042013
c01705
fp136011
kd02607
v23006
mp12005
-1000
Totalt155121073

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Behörighetsfrågor m.m. inom sjöfarten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2003/04:T479 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s),
2004/05:T400 av Eva Arvidsson och Kent Härstedt (båda s) och
2004/05:T493 av Åsa Lindestam (s).

5. Sektorsansvaret för sjöfartens miljöpåverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2004/05:MJ369 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 14.

6. Luftföroreningar till följd av sjöfart

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2003/04:T441 av Johnny Gylling m.fl. (kd) yrkandena 7 och 8,
2004/05:T396 av Gunnar Andrén (fp) yrkande 8,
2004/05:T423 av Hans Stenberg och Susanne Eberstein (båda s),
2004/05:T460 av Johnny Gylling m.fl. (kd) yrkande 5 och
2004/05:MJ500 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 7.

Reservation 2 (c, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (c, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180026
m420013
c01705
fp380010
kd02607
v23006
mp12005
-1000
Totalt23443072

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Mottagning av avfall från fartyg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2004/05:MJ329 av Annelie Enochson (kd) yrkande 4 och
2004/05:MJ500 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 4.

Reservation 3 (kd)

8. Införlivande av sjöfarten i städernas miljözoner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2004/05:T393 av Kerstin Lundgren (c) yrkande 1.

9. M/S Estonias förlisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2003/04:T553 av Lars Ångström m.fl. (mp, s, kd, v) yrkandena 1-3,
2004/05:T320 av Sten Tolgfors (m) och
2004/05:T460 av Johnny Gylling m.fl. (kd) yrkande 7.

Reservation 4 (kd)
Reservation 5 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1171026
m411013
c15115
fp370011
kd02607
v22106
mp0935
-1000
Totalt23339473

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Förstärkt ordning för haveriutredningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2004/05:T484 av Lars Ångström (mp) yrkandena 1-4.

Reservation 6 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180026
m420013
c17005
fp380010
kd26007
v23006
mp01205
-1000
Totalt26512072

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Kompetensbevis och hastighetsbegränsning avseende fritidsbåtar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om att regeringen snarast bör låta utreda förutsättningarna för införande av obligatorisk utbildning och förarbevis.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna
2004/05:T243 av Kerstin Heinemann (fp),
2004/05:T244 av Claes Roxbergh m.fl. (mp),
2004/05:T351 av Olle Sandahl och Johnny Gylling (båda kd),
2004/05:T431 av Christina Nenes och Göte Wahlström (båda s),
2004/05:T467 av Per Erik Granström och Barbro Hietala Nordlund (båda s) yrkande 2,
2004/05:T489 av Per-Olof Svensson och Åsa Lindestam (båda s) yrkandena 1 och 2 samt
2004/05:MJ371 av Åsa Domeij och Sverker Thorén (mp, fp) yrkande 18.

Reservation 7 (m)

12. Fritidsbåtsregister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2004/05:T262 av Hillevi Larsson (s) yrkande 1,
2004/05:T263 av Karin Enström (m) yrkande 1,
2004/05:T293 av Christer Skoog m.fl. (s),
2004/05:T302 av Anders Karlsson (s),
2004/05:T490 av Åsa Lindestam (s) och
2004/05:T497 av Kurt Kvarnström och Anneli Särnblad (båda s).

Reservation 8 (m, fp, kd)