Sjukhusens läkemedelsförsörjning

Socialutskottets bet 2007/08:SoU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 juni 2008

Beslut

Sjukhusens läkemedelsförsörjning (SoU20)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag som ger vårdgivare en ökad frihet att organisera läkemedelsförsörjningen till och inom sjukhus. Sjukhusen ska på egen hand eller genom avtal med andra aktörer helt eller delvis kunna sköta läkemedelsförsörjningen. Vårdgivaren ska organisera läkemedelsförsörjningen så att den bedrivs rationellt och på ett sådant sätt att behovet av säkra och effektiva läkemedel tryggas. Det ska finnas sjukhusapotek med farmaceutisk kompetens. Lagen börjar gälla den 1 september 2008.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-05-20
Justering: 2008-06-03
Betänkande publicerat: 2008-06-10
Trycklov: 2008-06-10
bet 2007/08:SoU20

Sjukhusens läkemedelsförsörjning (SoU20)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag som ger vårdgivare en ökad frihet att organisera läkemedelsförsörjningen till och inom sjukhus. Sjukhusen ska på egen hand eller genom avtal med andra aktörer helt eller delvis kunna sköta läkemedelsförsörjningen. Vårdgivaren ska organisera läkemedelsförsörjningen så att den bedrivs rationellt och på ett sådant sätt att behovet av säkra och effektiva läkemedel tryggas. Det ska finnas sjukhusapotek med farmaceutisk kompetens. Enligt förslaget ska lagen börja gälla den 1 september 2008.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-06-17
4

Beslut

Beslut: 2008-06-18
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förslag till lag om ändring i lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:142.