Skadeståndsansvar vid dammhaveri

LUs betänkande 1996/97:LU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 februari 1997

Beslut

Dammhaveri (LU7)

Riksdagen beslutade att den som är skydlig att underhålla en dammanläggning ska vara strikt ansvarig för skador som orsakas av ett dammhaveri. Strikt ansvar innebär ansvar oavsett om någon varit vårdslös eller inte. Rättsläget har varit oklart när det gäller ansvarsfrågan, vilket gjort det svårt för vattenföretagen och försäkringsbolagen att bedöma hur stora ansvarsriskerna är och vilka åtgärder som bör vidtas.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1996-11-26
Justering: 1997-01-28
Betänkande 1996/97:LU7

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1997-02-05
4

Beslut

Beslut: 1997-02-05

Protokoll med beslut