Skadeståndsrättsliga frågor

LUs betänkande 1998/99:LU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 april 1999

Beslut

Motioner om skadeståndsrättsliga frågor (LU17)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om skadeståndsrättsliga frågor. Motionerna rör olika frågor om det allmännas skadeståndsansvar, skadeståndsansvaret för atomskador, frågan om regressrätt för utgiven sjuklön, skadestånd till efterlevande, ansvar för genetiskt modifierade organismer och skadeståndsansvar för hundägare.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1999-02-16
Justering: 1999-03-16
Betänkande 1998/99:LU17

Motioner om skadeståndsrättsliga frågor (LU17)

Lagutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 1998 om skadeståndsrättsliga frågor. Motionerna rör olika frågor om det allmännas skadeståndsansvar, skadeståndsansvaret för atomskador, frågan om regressrätt för utgiven sjuklön, skadestånd till efterlevande, ansvar för genetiskt modifierade organismer och skadeståndsansvar för hundägare.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-04-14
4

Beslut

Beslut: 1999-04-14

Protokoll med beslut