Skadeståndsrättsliga frågor

LUs betänkande 2003/04:LU24

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 april 2004

Beslut

Motioner om skadeståndsrättsliga frågor (LU24)

Riksdagen sade nej till motioner om skadeståndsrättsliga frågor. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp eller att riksdagen redan har beslutat om frågorna. Motionerna handlar om införande av en rätt till ersättning för sorg och saknad, det allmännas skadeståndsansvar, skadeståndsansvar för atomskador och oljeskador till sjöss samt multinationella företags skadeståndsansvar. Motionerna lämnades in under allmänna motionstiden 2003.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2004-03-09
Justering: 2004-04-13
Betänkande publicerat: 2004-04-20
Trycklov: 2004-04-20
Reservationer 3
Betänkande 2003/04:LU24

Alla beredningar i utskottet

2004-03-09, 2004-03-02

Motioner om skadeståndsrättsliga frågor (LU24)

Lagutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om skadeståndsrättsliga frågor. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp eller att riksdagen redan har beslutat om frågorna. Motionerna handlar om införande av en rätt till ersättning för sorg och saknad, det allmännas skadeståndsansvar, skadeståndsansvar för atomskador och oljeskador till sjöss samt multinationella företags skadeståndsansvar. Motionerna lämnades in under allmänna motionstiden 2003.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-04-28
4

Beslut

Beslut: 2004-04-29
5 förslagspunkter, 3 acklamationer, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ersättning för sorg och saknad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:L318 yrkande 4.

Reservation 1 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210023
m430012
c17005
fp038010
kd28005
v25005
mp13004
-0000
Totalt24738064

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Det allmännas skadeståndsansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:L318 yrkande 8.

Reservation 2 (fp)

3. Skadeståndsansvar för atomskador

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:N415 yrkande 4.

4. Oljeskador till sjöss

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:MJ434 yrkande 5.

5. Skadeståndsansvar för multinationella företag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:L268 yrkandena 1-3.

Reservation 3 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210023
m421012
c17005
fp371010
kd28005
v02505
mp01304
-0000
Totalt24540064

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag