Skäliga stöd- och anpassningsåtgärder för arbetstagare med funktionshinder

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2006/07:AU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 november 2006

Beslut

Ändring i lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder (AU2)

Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder ändras den 1 december 2006. Förbudet mot direkt diskriminering i denna lag innebär att arbetsgivaren i vissa fall är skyldig att vidta skäliga stöd- och anpassningsåtgärder för personer med funktionshinder. Den skyldigheten har hittills varit begränsad till situationer när arbetsgivaren beslutar i en anställningsfråga, tar ut en arbetssökande till anställningsintervju och liknande. Arbetsgivarens skyldigheter kommer nu att gälla även under pågående anställning. Arbetsgivarens skyldigheter ska gälla även i förhållande till den som utan att vara anställd söker eller fullgör yrkespraktik hos arbetsgivaren. Lagändringarna grundar sig på ett EU-direktiv.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-10-24
Justering: 2006-10-26
Betänkande publicerat: 2006-11-07
Trycklov: 2006-11-06
Betänkande 2006/07:AU2

Ändring i lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder (AU2)

Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder ändras den 1 december 2006. Förbudet mot direkt diskriminering i denna lag innebär att arbetsgivaren i vissa fall är skyldig att vidta skäliga stöd- och anpassningsåtgärder för personer med funktionshinder. Den skyldigheten har hittills varit begränsad till situationer när arbetsgivaren beslutar i en anställningsfråga, tar ut en arbetssökande till anställningsintervju och liknande. Arbetsgivarens skyldigheter kommer nu att gälla även under pågående anställning. Arbetsgivarens skyldigheter ska gälla även i förhållande till den som utan att vara anställd söker eller fullgör yrkespraktik hos arbetsgivaren. Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag som grundar sig på ett EU-direktiv.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-11-15
4

Beslut

Beslut: 2006-11-15
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändring i lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:207.