Skärpt syn på våldtäkt och andra sexuella kränkningar

Justitieutskottets betänkande 2021/22:JuU41

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 juni 2022

Beslut

Ja till skärpta straff för sexualbrott (JuU41)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag till skärpta straffbestämmelser om våldtäkt och sexuella övergrepp mot barn och vuxna.

Förslagen innebär bland annat skärpta straff för

 • utnyttjande av barn för sexuell posering
 • våldtäkt
 • våldtäkt mot barn
 • sexuellt övergrepp
 • sexuellt övergrepp mot barn, även grovt brott
 • köp av sexuell tjänst
 • utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling.

Regeringen föreslår också att det införs nya straffbestämmelser om sexuellt ofredande mot barn, grovt sexuellt ofredande mot barn och grovt sexuellt ofredande.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 augusti 2022.

Riksdagen beslutade att uppmana regeringen i ett tillkännagivande att den bör återkomma med ett förslag om att införa ett grovt brott för köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivanden om att regeringen bör återkomma med ett förslag om att införa ett grovt brott för köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-05-19, 2022-06-02

Ja till skärpta straff för sexualbrott (JuU41)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till skärpta straffbestämmelser om våldtäkt och sexuella övergrepp mot barn och vuxna.

Förslagen innebär bland annat skärpta straff för

 • utnyttjande av barn för sexuell posering
 • våldtäkt
 • våldtäkt mot barn
 • sexuellt övergrepp
 • sexuellt övergrepp mot barn, även grovt brott
 • köp av sexuell tjänst
 • utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling.

Regeringen föreslår också att det införs nya straffbestämmelser om sexuellt ofredande mot barn, grovt sexuellt ofredande mot barn och grovt sexuellt ofredande.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 augusti 2022.

Utskottet föreslår också att riksdagen beslutar att uppmana regeringen i ett tillkännagivande att den bör återkomma med ett förslag om att införa ett grovt brott för köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.