Skärpta regler om förverkande av fordon vid trafikbrott

Justitieutskottets bet 2014/15:JuU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 februari 2015

Beslut

Större möjligheter beslagta fordon vid trafikbrott (JuU10)

Framöver ska det bli lättare att beslagta ett fordon från personer som begår trafikbrott. Det gäller personer som tidigare har kört olovligt eller som har dömts för rattfylleri. Dessutom ska man bara avstå från att frånta någon sitt fordon, i de fall då det är uppenbart oskäligt.

Polisen ska också kunna sälja eller förstöra ett beslagtaget fordon innan det har beslutats om förverkande, om fordonet är värt mindre än en femtedel av ett prisbasbelopp.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

De nya bestämmelserna ska gälla den 1 april 2015.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

7 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Justering: 2015-02-12
Trycklov: 2015-02-12
Reservationer 2
bet 2014/15:JuU10

Större möjligheter beslagta fordon vid trafikbrott (JuU10)

Framöver ska det bli lättare att beslagta ett fordon från personer som begår trafikbrott. Det gäller personer som tidigare har kört olovligt eller som har dömts för rattfylleri. Dessutom ska man bara avstå från att frånta någon sitt fordon, i de fall då det är uppenbart oskäligt.

Polisen ska också kunna sälja eller förstöra ett beslagtaget fordon innan det har beslutats om förverkande, om fordonet är värt mindre än en femtedel av ett prisbasbelopp.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

De nya bestämmelserna ska gälla den 1 april 2015.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-02-17
Debatt i kammaren: 2015-02-18
4

Beslut

Beslut: 2015-02-18
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 18 februari 2015

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skärpta regler om förverkande av fordon vid trafikbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott med den justeringen att 7 § ska bestå av fyra stycken. Den sista meningen, som inleds
med "Bestämmelser om tillfälligt omhändertagande.", ska vara ett eget stycke.

Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:3014 av Adam Marttinen och Kent Ekeroth (SD),

2014/15:1541 av Johnny Skalin (SD),

2014/15:3004 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 20,

2014/15:1824 av Thomas Finnborg (M),

2014/15:1825 av Anders Hansson m.fl. (M),

2014/15:2152 av Anders Hansson m.fl. (M) och

2014/15:2360 av Anders Hansson (M) samt

bifaller proposition 2014/15:26.

2. Grov vårdslöshet i trafik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:3014 av Adam Marttinen och Kent Ekeroth (SD).

Reservation 1 (SD)

3. Ökade möjligheter till förverkande av fordon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:1541 av Johnny Skalin (SD),

2014/15:3004 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 20,

2014/15:1824 av Thomas Finnborg (M),

2014/15:1825 av Anders Hansson m.fl. (M),

2014/15:2152 av Anders Hansson m.fl. (M) och

2014/15:2360 av Anders Hansson (M).

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 15 0 0 4
S 101 0 0 12
M 75 0 0 9
SD 0 46 0 3
MP 22 0 0 3
C 20 0 0 2
V 20 0 0 1
KD 15 0 0 1
Totalt 268 46 0 35