Skatt på plastbärkassar

Skatteutskottets bet 2019/20:SkU13

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 29 januari 2020

Nästa händelse: Justering 23 januari 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-01-16
Justering: 2020-01-23
Trycklov: 2020-01-24
bet 2019/20:SkU13
3

Debatt

Bordläggning: 2020-01-28
Debatt i kammaren: 2020-01-29
4

Beslut

Beslut: 2020-01-29