Skatteavtal mellan Sverige och Azerbajdzjan

Skatteutskottets bet 2016/17:SkU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 oktober 2016

Beslut

Ja till skatteavtal med Azerbajdzjan (SkU3)

Sverige ska ingå ett nytt skatteavtal med Azerbajdzjan. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Skatteavtalet syftar bland annat till att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt, samt att öka informationsutbytet mellan de två länderna.

Riksdagen sa samtidigt ja till en ny lag om skatteavtalet. Den nya lagen börjar gälla den dag som regeringen bestämmer.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-09-29
Justering: 2016-09-29
Trycklov: 2016-10-05
bet 2016/17:SkU3

Ja till skatteavtal med Azerbajdzjan (SkU3)

Sverige ska ingå ett nytt skatteavtal med Azerbajdzjan. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Skatteavtalet syftar bland annat till att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt, samt att öka informationsutbytet mellan de två länderna.

Regeringen föreslår samtidigt en ny lag om skatteavtalet. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till den och att den nya lagen börjar gälla den dag som regeringen bestämmer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-10-11
Debatt i kammaren: 2016-10-12
4

Beslut

Beslut: 2016-10-12
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skatteavtal mellan Sverige och Azerbajdzjan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner avtalet mellan Konungariket Sveriges regering och Republiken Azerbajdzjans regering för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst,
b) antar regeringens förslag till lag om skatteavtal mellan Sverige och Azerbajdzjan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:172 punkterna 1 och 2.