Skatteförfarande och folkbokföring

Skatteutskottets betänkande 2020/21:SkU22

Planerat beslutsdatum: 7 april 2021

Nästa händelse: Beredning 4 mars 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

108 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2021-03-04
Justering: 2021-03-25
Trycklov: 2021-03-30
Betänkande 2020/21:SkU22
3

Debatt

Bordläggning: 2021-04-06
Debatt i kammaren: 2021-04-07
4

Beslut

Beslut: 2021-04-07