Skogspolitik

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2019/20:MJU7

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 19 februari 2020

Nästa händelse: Beredning 30 januari 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat