Skolan, m.m.

Utbildningsutskottets betänkande 2001/02:UBU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 april 2002

Beslut

Motioner om skolan (UbU10)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2001 om skolfrågor.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

140 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-02-14
Justering: 2002-03-21
Trycklov: 2002-03-25
Reservationer 77
Betänkande 2001/02:UBU10

Motioner om skolan (UbU10)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 2001 om skolfrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-04-10
4

Beslut

Beslut: 2002-04-17
56 förslagspunkter, 24 acklamationer, 7 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Öppna förskolan och familjedaghem

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub548 yrkandena 4 och 5 samt 2001/02:Sf392 yrkandena 4, 22 och 24.

Reservation 1 (kd)

2. Barnomsorgens verksamhet och tillsyn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub222 yrkandena 23 och 25, 2001/02:Ub454 (i denna del) samt 2001/02:Ub548 yrkandena 1, 6 och 9.

Reservation 2 (kd)
Reservation 3 (fp)
Reservation 4 (mp)

3. Maxtaxans konsekvenser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub318.

Reservation 5 (m, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (m, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180013
m07209
c17001
fp13003
kd04002
v38005
mp14002
-0000
Totalt200113036

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Förskoleklassen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub233 yrkande 13 och 2001/02: Ub322 yrkande 2.

Reservation 6 (m)
Reservation 7 (c)

5. Skolbarnsomsorg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub455 (i denna del), 2001/02: Ub548 yrkande 7 och 2001/02:So501 yrkande 1.

Reservation 8 (kd)
Reservation 9 (mp)

6. Förskolans personal m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub220 yrkande 8, 2001/02:Ub222 yrkande 24 och 2001/02:Ub548 yrkande 8.

Reservation 10 (kd)
Reservation 11 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180013
m71019
c17001
fp01303
kd11382
v38005
mp14002
-1001
Totalt260143936

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Pedagogiskt ansvar i förskolan

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub220 yrkande 6.

Reservation 12 (m, fp)

8. Tillståndsgivning för förskolor

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub454 (i denna del).

Reservation 13 (mp)

9. Skolans ställning och uppgift, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub233 yrkandena 1 och 3, 2001/02:Ub240 yrkandena 1 och 2, 2001/02:Ub270, 2001/02:Ub286 yrkandena 1 och 2, 2001/02:Ub287 yrkande 6, 2001/02:Ub290 yrkande 2, 2001/02:Ub363 yrkandena 1 och 3, 2001/02:Ub523 yrkande 1, 2001/02: So637 yrkande 1, 2001/02:N364 yrkande 3 samt 2001/02:A391 yrkande 2.

Reservation 14 (m)
Reservation 15 (kd)
Reservation 16 (c)
Reservation 17 (fp)

10. Förmedling av kunskaper

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub233 yrkande 5.

Reservation 18 (m, fp)

11. Skolverkets tillsyn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub455 (i denna del).

Reservation 19 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180013
m72009
c17001
fp13003
kd40002
v38005
mp0000
-1001
Totalt29915035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Sanktionsmöjligheter mot kommunerna

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub240 yrkande 10.

Reservation 20 (m, c, fp)

13. Flexibel skolstart

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub233 yrkande 12 och 2001/02: Ub446 yrkande 5.

Reservation 21 (m, c, fp, kd)

14. Skolstart vid sex års ålder

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub222 yrkande 17.

Reservation 22 (fp)

15. Förändring av skolplikten

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub233 yrkande 15, 2001/02: Ub446 yrkande 6 och 2001/02:Ub483 yrkande 1.

Reservation 23 (m, fp, kd)

16. Rätt till kunskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub222 yrkande 3, 2001/02:Ub240 yrkande 3, 2001/02:Ub463 yrkandena 1 och 2 samt 2001/02:Ju325 yrkande 2.

Reservation 24 (m)
Reservation 25 (fp)
Reservation 26 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 26 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180013
m21699
c01701
fp00133
kd38022
v38005
mp15001
-0011
Totalt211188535

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

17. Lämna skolan när målen nåtts

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub222 yrkande 4.

Reservation 27 (m, fp)

18. Grundskoleexamen

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub233 yrkande 14 och 2001/02: Ub287 yrkande 5.

Reservation 28 (m)

19. Överläggningar om ett förändrat betygssystem

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub322 yrkande 5.

Reservation 29 (m, c, fp, kd)

20. Fler betygssteg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub212, 2001/02:Ub222 yrkande 7 (i denna del), 2001/02:Ub419, 2001/02:Ub446 yrkande 12 (i denna del) och 2001/02:Ub495.

Reservation 30 (kd)
Reservation 31 (fp)

21. Betyg tidigare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub222 yrkande 7 (i denna del), 2001/02:Ub233 yrkandena 16 och 17, 2001/02:Ub287 yrkandena 1, 2 och 4, 2001/02:Ub342 yrkande 1 samt 2001/02:Ub446 yrkande 12 (i denna del).

Reservation 32 (m)
Reservation 33 (kd)
Reservation 34 (fp)

22. Nationella prov

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub222 yrkande 9 och 2001/02: Ub287 yrkande 7.

Reservation 35 (m, fp)

23. Prövnings- och ansvarsnämnd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub256.

24. Skriftliga omdömen och utvecklingssamtal

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub222 yrkandena 8 och 10, 2001/02:Ub233 yrkande 18, 2001/02:Ub287 yrkande 3, 2001/02:Ub342 yrkande 2 och 2001/02:Ub446 yrkandena 11 och 13.

Reservation 36 (m, c, fp, kd)

25. Ordning i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub220 yrkande 11, 2001/02:Ub222 yrkande 13, 2001/02:Ub225 yrkande 2, 2001/02:Ub233 yrkandena 7 och 8, 2001/02:Ub265 yrkandena 1 4, 2001/02:Ub342 yrkande 3, 2001/02:Ub433 yrkande 2 samt 2001/02:Ju266 yrkande 2.

Reservation 37 (m)
Reservation 38 (kd)
Reservation 39 (fp)

26. Värdegrunden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 40 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 40 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180013
m71109
c17001
fp12004
kd0000
v38005
mp15001
-1001
Totalt27241036

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

27. Timplanens avskaffande

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub222 yrkande 16 och 2001/02: Ub240 yrkande 5.

Reservation 41 (m, c, fp)

28. Individuell anpassning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub233 yrkande 2, 2001/02:Ub240 yrkandena 4 och 6 samt 2001/02:Ub363 yrkande 2.

Reservation 42 (m, kd)
Reservation 43 (c)

29. Indelning av basämnen

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub222 yrkande 5.

Reservation 44 (m, fp)

30. Avskaffa den kommunala enhetsskolan

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub286 yrkande 3.

Reservation 45 (m)

31. Ämnesfrågor av övergripande karaktär

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub249 yrkande 3, 2001/02:Ub446 yrkandena 8, 10 och 22 samt 2001/02:Kr247 yrkande 2.

Reservation 46 (kd)
Reservation 47 (fp)

32. Frågor om demokrati

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub218, 2001/02:Ub503, 2001/02: Ub508 yrkande 2, 2001/02:K284 yrkande 2, 2001/02:K381 yrkande 5 och 2001/02:Kr426 yrkande 2.

Reservation 48 (kd)
Reservation 49 (c)

33. Modersmålsundervisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub408, 2001/02:Ub455 (i denna del), 2001/02:Sf399 yrkandena 30 och 38 samt 2001/02:A317 yrkande 17.

Reservation 50 (v)
Reservation 51 (kd)
Reservation 52 (mp)

34. Antalet idrottstimmar i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub202, 2001/02:Ub245, 2001/02:Ub250, 2001/02:Ub293 yrkande 1, 2001/02:Ub296, 2001/02: Ub310, 2001/02:Ub320, 2001/02:Ub369, 2001/02:Ub382, 2001/02: Ub400, 2001/02:Ub420, 2001/02:Ub426 yrkande 1, 2001/02:Ub451, 2001/02:Ub464 yrkandena 4 och 5, 2001/02:Ub477 yrkande 1, 2001/02: Ub479, 2001/02:Ub484, 2001/02:Ub514 yrkandena 1 och 2, 2001/02: Sk319 yrkande 2, 2001/02:So632 yrkande 3 samt 2001/02:Kr339 yrkande 2.

35. Simkunskaper

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub279 samt 2001/02:Ub531 yrkandena 1 och 2.

36. Hem-, livsmedels- och konsumentkunskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub370 yrkande 1, 2001/02:Ub407 samt 2001/02:Ub444 yrkandena 1 och 2.

37. Naturkunskap och teknik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub267 yrkandena 1 och 2, 2001/02:Ub394 samt 2001/02:Ub493 yrkandena 1 3.

38. Nya ämnen och inslag i undervisningen

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub282 yrkande 1, 2001/02:Ub297 yrkande 2, 2001/02:Ub375, 2001/02:Ub409, 2001/02:Kr429 yrkande 2 och 2001/02:T286 yrkande 2.

Reservation 53 (kd)

39. Skolans ansvar för elevers hälsa och motion

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub293 yrkande 2, 2001/02:Ub346 yrkande 2, 2001/02:Ub364 yrkandena 1 och 2, 2001/02:Ub446 yrkande 9, 2001/02:Ub464 yrkandena 1 och 2, 2001/02:Ub476, 2001/02:So612 yrkande 4 samt 2001/02:Kr427 yrkande 4.

Reservation 54 (fp)

40. Utredning om hälsa och idrott

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So376 yrkande 6.

Reservation 55 (m, c, fp, kd)

41. Skolans ansvar för ANT-undervisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub221 yrkande 22, 2001/02: Ub227, 2001/02:Ub233 yrkande 6, 2001/02:Ub303 yrkande 2, 2001/02: Ub355, 2001/02:Ub477 yrkande 3, 2001/02:Ub550 yrkande 1, 2001/02: Ju237 yrkande 20, 2001/02:Ju322 yrkande 3, 2001/02:So371 yrkande 2, 2001/02:So495 yrkandena 16 18, 2001/02:So502 yrkande 1 samt 2001/02:So615 yrkande 1.

Reservation 56 (m)
Reservation 57 (kd)
Reservation 58 (fp)

42. Skolans ansvar för sex- och samlevnadsundervisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub231 yrkande 1, 2001/02:Ub347 yrkande 2, 2001/02:Ub468 yrkande 1, 2001/02:L371 yrkande 33 samt 2001/02:So305 yrkandena 3 5.

43. Lärarnas ställning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub220 yrkandena 13 och 14, 2001/02:Ub221 yrkande 11, 2001/02:Ub293 yrkande 3, 2001/02:Ub387 yrkandena 2 och 3, 2001/02:Ub433 yrkande 1, 2001/02:Ub446 yrkande 14 samt 2001/02:Ub490.

Reservation 59 (kd)
Reservation 60 (fp)

44. Lärarcertifikat

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub220 yrkande 3, 2001/02:Ub233 yrkande 28, 2001/02:Ub240 yrkande 14 och 2001/02:Ub253 yrkande 3.

Reservation 61 (m, c, fp)

45. Lektorstjänster

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub221 yrkande 20 och 2001/02: Ub253 yrkande 4.

Reservation 62 (m, fp)

46. Specialisttjänster

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub220 yrkande 2 och 2001/02: Ub240 yrkande 13.

Reservation 63 (fp)

47. Skolledare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub220 yrkande 15, 2001/02:Ub221 yrkande 21, 2001/02:Ub222 yrkande 18, 2001/02:Ub253 yrkande 5, 2001/02:Ub446 yrkande 15, 2001/02:Ub498 samt 2001/02: Ub551 yrkande 1.

Reservation 64 (m)
Reservation 65 (kd)
Reservation 66 (fp)

48. Svenska för invandrare

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub275, 2001/02:Ub292, 2001/02:Ub328, 2001/02:Ub474, 2001/02:Sf255 yrkande 11, 2001/02: Sf334 yrkande 2, 2001/02:Sf399 yrkande 33 och 2001/02:Sf400 yrkande 11.

Reservation 67 (m, fp)

49. Vuxna studerande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub322 yrkandena 14 och 16, 2001/02:Ub532, 2001/02:Ub549 yrkande 1, 2001/02:MJ338 yrkande 22, 2001/02:MJ341 yrkande 6 samt 2001/02:N262 yrkande 12.

Reservation 68 (m)
Reservation 69 (kd)
Reservation 70 (c)

50. Inflytande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub214 yrkande 1, 2001/02:Ub215, 2001/02:Ub222 yrkande 20, 2001/02:Ub240 yrkande 12, 2001/02:Ub340, 2001/02:Ub446 yrkandena 16, 17 och 19, 2001/02:K381 yrkande 4 och 2001/02:A317 yrkande 13.

Reservation 71 (m, fp)
Reservation 72 (kd)
Reservation 73 (c)
Reservation 74 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 74 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180013
m107010
c00171
fp00133
kd00402
v38005
mp01501
-0011
Totalt1571514136

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

51. Skolbibliotekens verksamhet

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub551 yrkandena 2 4.

Reservation 75 (v)

52. Entreprenad

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub233 yrkande 29.

Reservation 76 (m)

53. Sponsring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub357 och 2001/02:Ub460.

Reservation 77 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 77 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180013
m72009
c17001
fp13003
kd40002
v0000
mp15001
-1001
Totalt27638035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

54. Glesbygdsskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub337.

55. Resekostnader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub273 yrkandena 1 och 2 samt 2001/02:Ub520.

56. Andra motionsyrkanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub211, 2001/02:Ub224, 2001/02:Ub266, 2001/02:Ub267 yrkande 3, 2001/02:Ub288 yrkandena 1 3, 2001/02:Ub290 yrkande 1, 2001/02:Ub297 yrkande 1, 2001/02: Ub354 yrkandena 1 och 2, 2001/02:Ub360, 2001/02:Ub416, 2001/02: Ub426 yrkande 2, 2001/02:Ub445, 2001/02:Ub464 yrkande 3, 2001/02: Ub508 yrkande 1, 2001/02:Ub542, 2001/02:L367 yrkande 14, 2001/02: L371 yrkande 34, 2001/02:T465 yrkande 3, 2001/02:MJ288 yrkandena 2 och 3 samt 2001/02:MJ518 yrkandena 17 och 22.