Skolans utveckling

Utbildningsutskottets betänkande 1999/2000:UbU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 april 2000

Beslut

Skolverket och skolans utveckling (UbU10)

Riksdagen beslutade att inte vidta några åtgärder med anledning av Riksdagens revisorers förslag om Skolverket och skolans utveckling. Revisorernas förslag rör grundskolan och Skolverkets arbete med att följa upp, utvärdera och främja grundskolans utveckling. Revisorerna har lämnat förslag till olika åtgärder när det gäller nationella krav på utbildningen, skolornas resursanvändning och Skolverkets roll.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 10 motioner
2

Beredning

Justering: 2000-03-23
Betänkande 1999/2000:UbU10

Skolverket och skolans utveckling (UbU10)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen inte vidtar några åtgärder med anledning av Riksdagens revisorers förslag om Skolverket och skolans utveckling. Revisorernas förslag rör grundskolan och Skolverkets arbete med att följa upp, utvärdera och främja grundskolans utveckling. Revisorerna har lämnat förslag till olika åtgärder när det gäller nationella krav på utbildningen, skolornas resursanvändning och Skolverkets roll. Utskottet konstaterar att en rad åtgärder har vidtagits av regeringen och Skolverket och att arbetet med att förbättra kvaliteten i den svenska grundskolan fortsätter.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2000-04-06
4

Beslut

Beslut: 2000-04-06

Protokoll med beslut