Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Skolväsendet

Utbildningsutskottets bet 2012/13:UbU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 juni 2013

Beslut

Nej till motioner om skolan (UbU7)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om skolan. En orsak är att det redan pågår arbete inom flera av de områden som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om skolpolitik och skolreformer, kommunernas resurstilldelning, fristående skolor, skolplikt och rätt till utbildning. Andra motioner tar upp frågor som rör skolans värdegrund, betyg, lärarlegitimation, fortbildning för lärare i vissa ämnen och studie- och yrkesvägledning. Ytterligare motioner handlar om skolbibliotek, IT i skolan, elevhälsa, mobbning och diskriminering, jämställdhet och genus, inflytande i skolan och vissa undervisningsämnen.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

101 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-03-12
Justering: 2013-05-30
Betänkande publicerat: 2013-05-31
Trycklov: 2013-05-31
Reservationer 37
bet 2012/13:UbU7

Nej till motioner om skolan (UbU7)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om skolan. En orsak är att det redan pågår arbete inom flera av de områden som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om skolpolitik och skolreformer, kommunernas resurstilldelning, fristående skolor, skolplikt och rätt till utbildning. Andra motioner tar upp frågor som rör skolans värdegrund, betyg, lärarlegitimation, fortbildning för lärare i vissa ämnen och studie- och yrkesvägledning. Ytterligare motioner handlar om skolbibliotek, IT i skolan, elevhälsa, mobbning och diskriminering, jämställdhet och genus, inflytande i skolan och vissa undervisningsämnen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-06-12
4

Beslut

Beslut: 2013-06-12
29 förslagspunkter, 23 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 12 juni 2013

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skolpolitik och skolreformer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So484 av Fredrik Schulte (M) yrkande 5,
2012/13:Ub218 av Agneta Gille och Lena Sommestad (båda S),
2012/13:Ub257 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 1 och 2 samt
2012/13:Ub465 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkandena 1, 2, 7 och 16.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (V)

2. Utbildning för specialskolans målgrupp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ub400 av Christer Akej (M) och
2012/13:Ub453 av Jabar Amin m.fl. (MP).

Reservation 3 (MP, V)

3. Resurser efter behov

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ub316 av Hannah Bergstedt och Fredrik Lundh Sammeli (båda S),
2012/13:Ub465 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 8 och
2012/13:Ub498 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 3.

Reservation 4 (S, MP, V)

4. Tilläggsbelopp till elever i behov av särskilt stöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ub310 av Mats Pertoft och Mehmet Kaplan (båda MP).

Reservation 5 (MP)

5. Nationella regler för resursfördelningen i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ub208 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 6 (V)

6. Förutsättningar för fristående skolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ub208 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkandena 1-3,
2012/13:Ub353 av Roza Güclü Hedin och Carin Runeson (båda S),
2012/13:Ub359 av Catharina Bråkenhielm m.fl. (S),
2012/13:Ub452 av Bo Bernhardsson (S) och
2012/13:Ub465 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 24.

Reservation 7 (S, SD)
Reservation 8 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (S, SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0101011
M99008
MP23002
FP21003
C20003
SD01910
V00163
KD17002
Totalt1801201732

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Övrigt om fristående skolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ub324 av Richard Jomshof och Margareta Larsson (båda SD),
2012/13:Ub415 av Shadiye Heydari och Lars Johansson (båda S),
2012/13:Ub447 av Jennie Nilsson och Hans Hoff (båda S),
2012/13:Ub465 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 23 och
2012/13:Ub494 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 20.

Reservation 9 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M99008
MP23002
FP21003
C20003
SD02000
V00163
KD17002
Totalt281201632

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Skattemedel till skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ub465 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 25.

Reservation 10 (SD, V)

9. Välja skola utifrån fakta

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ub465 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 26.

Reservation 11 (SD)

10. Skolplikt och rätt till utbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ub223 av Annelie Enochson (KD),
2012/13:Ub247 av Lena Hallengren (S),
2012/13:Ub252 av Helene Petersson i Stockaryd (S),
2012/13:Ub325 av Gunilla Nordgren (M),
2012/13:Ub419 av Helena Bouveng (M),
2012/13:Ub474 av Yilmaz Kerimo m.fl. (S) yrkande 1 och
2012/13:A394 av Carina Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 11.

Reservation 12 (SD)

11. Skolans värdegrund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ub230 av Penilla Gunther (KD),
2012/13:Ub241 av Jabar Amin m.fl. (MP),
2012/13:Ub398 av Mikael Oscarsson (KD) och
2012/13:A394 av Carina Herrstedt m.fl. (SD) yrkandena 7 och 8.

Reservation 13 (MP, V)
Reservation 14 (SD)

12. Betyg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ub516 av Jabar Amin m.fl. (MP) yrkandena 1-4 och 7.

Reservation 15 (MP)

13. Nationella prov och omprövning av betyg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ub207 av Emma Henriksson och Andreas Carlson (båda KD) och
2012/13:Ub516 av Jabar Amin m.fl. (MP) yrkandena 5 och 6.

Reservation 16 (MP, V)

14. Legitimationsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ub246 av Lena Hallengren (S),
2012/13:Ub389 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 7 och
2012/13:Ub404 av Monica Green (S).

Reservation 17 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1001011
M99008
MP02302
FP21003
C20003
SD20000
V01603
KD17002
Totalt27740032

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


15. Kompletterande utbildning för förskollärare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ub446 av Lennart Axelsson m.fl. (S).

Reservation 18 (S, V)

16. Fortbildning i vissa ämnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So542 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) yrkande 3,
2012/13:Kr207 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkande 5,
2012/13:Ub281 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V, MP) yrkande 3 och
2012/13:A394 av Carina Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 9.

Reservation 19 (MP)
Reservation 20 (SD)
Reservation 21 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M99008
MP02302
FP21003
C20003
SD00200
V00163
KD17002
Totalt258233632

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


17. Studie- och yrkesvägledning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ub271 av Andreas Carlson (KD) och
2012/13:Ub465 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 22.

Reservation 22 (S, V)

18. Skolbibliotek och läslust

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Kr320 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 12 och
2012/13:Ub465 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 17.

Reservation 23 (S)

19. Reglering av skolbibliotek

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Kr326 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkande 4 och
2012/13:Ub211 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 24 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 24 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M99008
MP22012
FP21003
C20003
SD20000
V01603
KD17002
Totalt30016132

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


20. Bibliotek i förskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Kr326 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkande 5.

Reservation 25 (V)

21. Bibliotekssamarbeten och biblioteksplaner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ub456 av Tina Ehn m.fl. (MP) yrkandena 2 och 3.

Reservation 26 (MP)

22. Nationell IT-strategi för skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ub465 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 20.

Reservation 27 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 27 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0101011
M98009
MP02302
FP21003
C20003
SD20000
V01513
KD17002
Totalt176139133

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


23. IT-satsningar i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ub211 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 28 (V)

24. Elevhälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ub465 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 28 och
2012/13:Ub493 av Anne Marie Brodén (M).

Reservation 29 (S, V)

25. Diskriminering och kränkande behandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So595 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 5,
2012/13:Ub355 av Hans Hoff (S),
2012/13:Ub465 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkandena 29 och 30 samt
2012/13:A394 av Carina Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 10.

Reservation 30 (S)
Reservation 31 (MP, V)
Reservation 32 (SD)

26. Jämställdhet och genus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ub212 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkandena 2-4,
2012/13:Ub444 av Kerstin Engle m.fl. (S) och
2012/13:Ub465 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 32.

Reservation 33 (S)
Reservation 34 (V)

27. Inflytande i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So542 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) yrkande 4 och
2012/13:Ub465 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkandena 34 och 35.

Reservation 35 (S)
Reservation 36 (MP)

28. Vissa undervisningsämnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ub339 av Hans Wallmark (M),
2012/13:Ub345 av Jessika Vilhelmsson (M),
2012/13:Ub420 av Helena Bouveng (M) och
2012/13:Ub430 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 37 (SD)

29. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.