Skriftväxling till skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz

Skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 juni 2018

Beslut

Ja till ändring i skatteavtal med Schweiz (SkU23)

En ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz godkänns. Sedan 1965 finns det ett skatteavtal mellan de två länderna med syftet att undvika dubbelbeskattning när det gäller inkomst och förmögenhet. Nu godkänns en mindre avtalsändring och lagändring angående de pensionsfonder som omfattas av avtalet. Ändringen går ut på att en behörig myndighet i respektive land ensidigt kan intyga att en pensionsfond omfattas av avtalets definition av en pensionsfond.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-05-17
Justering: 2018-05-17
Trycklov: 2018-05-31
Betänkande 2017/18:SkU23

Ja till ändring i skatteavtal med Schweiz (SkU23)

En ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz godkänns. Sedan 1965 finns det ett skatteavtal mellan de två länderna med syftet att undvika dubbelbeskattning när det gäller inkomst och förmögenhet. Nu godkänns en mindre avtalsändring och lagändring angående de pensionsfonder som omfattas av avtalet. Ändringen går ut på att en behörig myndighet i respektive land ensidigt kan intyga att en pensionsfond omfattas av avtalets definition av en pensionsfond.

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-05
Debatt i kammaren: 2018-06-07
4

Beslut

Beslut: 2018-06-07
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skriftväxling till skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner skriftväxlingen verkställd den 8 och 13 december 2017 till artikel 10 § 8 i avtalet mellan Konungariket Sverige och Schweiziska Edsförbundet för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet,
b) antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1987:1182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:236 punkterna 1 och 2.