Skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning

Trafikutskottets bet 2019/20:TU4

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 27 november 2019

Nästa händelse: Justering 19 november 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-11-07
Justering: 2019-11-19
Trycklov: 2019-11-22
bet 2019/20:TU4
3

Debatt

Bordläggning: 2019-11-26
Debatt i kammaren: 2019-11-27
4

Beslut

Beslut: 2019-11-27