Skyldighet för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster

Finansutskottets bet 2019/20:FiU29

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 28 november 2019

Nästa händelse: Justering 21 november 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat