Slopad avskattning för personaloptioner

Skatteutskottets bet 2008/09:SkU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 oktober 2008

Beslut

Slopad avskattning för personaloptioner vid utlandsflytt (SkU2)

Reglerna för beskattning av personaloptioner ändras från den 1 januari 2009. Nuvarande krav på avskattning av personaloptioner vid utlandsflytt slopas. Förmån av personaloption ska i stället alltid beskattas då rätten som följer av optionen utnyttjas eller överlåts. Den arbetsgivare som har gjort det möjligt för anställda att delta i optionsprogrammet får ansvaret för att göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-09-23
Justering: 2008-10-14
Betänkande publicerat: 2008-10-14
Trycklov: 2008-10-14
bet 2008/09:SkU2

Slopad avskattning för personaloptioner vid utlandsflytt (SkU2)

Reglerna för beskattning av personaloptioner ändras från den 1 januari 2009. Nuvarande krav på avskattning av personaloptioner vid utlandsflytt slopas. Förmån av personaloption ska i stället alltid beskattas då rätten som följer av optionen utnyttjas eller överlåts. Den arbetsgivare som har gjort det möjligt för anställda att delta i optionsprogrammet får ansvaret för att göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-10-22
4

Beslut

Beslut: 2008-10-22
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Slopad avskattning för personaloptioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
2. lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483),
3. lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980),
4. lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:152.