Slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m.m. (utbildningsdepartementet)

Utbildningsutskottets betänkande 1988/89:UbU32

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 juni 1989

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.