Småskalig livsmedelsförädling m.m.

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2005/06:MJU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 mars 2006

Beslut

Småskalig livsmedelsförädling (MJU8)

Regeringen har redovisat för riksdagen de allmänna förutsättningarna för utvecklingen av den småskaliga livsmedelsförädlingen. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer. Miljö- och jordbruksutskottet har gjort en uppföljning av förutsättningarna för småskalig livsmedelsproduktion. Riksdagen godkände vad utskottet kommit fram till med anledning av uppföljningen. Riksdagen sade också nej till motioner om dels småskalig livsmedelsförädling, dels säkra livsmedel.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

1

Förslag

35 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2006-02-02
Justering: 2006-02-09
Betänkande publicerat: 2006-02-24
Trycklov: 2006-02-24
Reservationer 42
bet 2005/06:MJU8

Alla beredningar i utskottet

2006-02-02, 2006-01-26

Småskalig livsmedelsförädling (MJU8)

Regeringen har redovisat för riksdagen de allmänna förutsättningarna för utvecklingen av den småskaliga livsmedelsförädlingen. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att besluta något mer. Utskottet har gjort en uppföljning av förutsättningarna för småskalig livsmedelsproduktion. Utskottet föreslår att riksdagen godkänner vad utskottet kommit fram till med anledning av uppföljningen. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motioner om dels småskalig livsmedelsförädling, dels säkra livsmedel.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-03-08
4

Beslut

Beslut: 2006-03-09
54 förslagspunkter, 52 acklamationer, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förutsättningar för småskalig livsmedelsproduktion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad utskottet anfört om miljö- och jordbruksutskottets uppföljning av förutsättningar för småskalig livsmedelsproduktion.
Därmed avslår riksdagen motionerna 2005/06:MJ10 och 2005/06:MJ12 yrkande 24.

2. Vikten av långsiktiga regelverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:MJ11 av Jan Andersson m.fl. (c) yrkande 1.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m04609
c01705
fp236010
kd02706
v21007
mp13004
-0002
Totalt156126067

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Postnummertillhörighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:MJ12 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 1.

Reservation 2 (kd)

4. Internationell utblick

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ13 yrkande 9.

Reservation 3 (fp)

5. Livsmedelshygien

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:MJ9 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m) yrkande 1.

Reservation 4 (m)

6. Traditionella tillverkningsmetoder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:MJ12 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 17.

Reservation 5 (kd)

7. Branschriktlinjer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:MJ13 av Anita Brodén m.fl. (fp) yrkande 5.

Reservation 6 (fp)

8. Levandedjursbesiktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:MJ13 av Anita Brodén m.fl. (fp) yrkande 7.

Reservation 7 (fp)

9. Förenklade metoder för nötköttskontroll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:MJ11 av Jan Andersson m.fl. (c) yrkande 2.

Reservation 8 (c, kd)

10. Mobila slakterier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2004/05:MJ506 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 2.

11. Slakteriavfall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:MJ13 av Anita Brodén m.fl. (fp) yrkande 3.

Reservation 9 (m, c, fp, kd)

12. Pristillägg på renkött

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:MJ12 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 11.

13. Vilthägnad hjort

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:MJ12 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkandena 12 och 13.

Reservation 10 (m, c, kd)

14. Gårdsnära slakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:MJ12 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 8.

15. Avgifter för slakterikontroll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:MJ9 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m) yrkande 2.

Reservation 11 (m)

16. Myndigheternas tillsynsuppgift

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:MJ12 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 15.

Reservation 12 (c, kd)

17. Vägledning m.m. på lokal nivå av livsmedelskontrollen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:MJ13 av Anita Brodén m.fl. (fp) yrkande 6.

Reservation 13 (fp)

18. Grundläggande principer för finansiering av offentlig kontroll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:MJ9 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m) yrkande 3 och
2005/06:MJ12 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkandena 9 och 10.

Reservation 14 (m, kd)

19. Anpassning av tillsynsavgifterna utifrån verksamhetens omsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:MJ12 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 2.

Reservation 15 (c, fp, kd)

20. Medel från landsbygdsprogrammet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:MJ9 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m) yrkande 4.

21. Kompetenscheckar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:MJ12 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 14.

Reservation 16 (kd)

22. Almi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:MJ12 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 4.

Reservation 17 (kd)

23. Gemensamt brukande av maskiner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:MJ12 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 5.

Reservation 18 (kd)

24. Deltagande i forskningsprojekt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:MJ13 av Anita Brodén m.fl. (fp) yrkande 8.

Reservation 19 (fp)

25. Nationellt centrum för fäbodbruk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:MJ12 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 21.

Reservation 20 (kd)

26. Naturbruksgymnasierna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:MJ12 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 18.

Reservation 21 (kd)

27. Livsmedelskompetens hos de nya svenskarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:MJ12 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 16.

Reservation 22 (c, kd)

28. Utformningen av landsbygdsutvecklingsprogrammet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:MJ12 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 19.

Reservation 23 (kd)

29. Nationellt kuvert

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:MJ9 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m) yrkande 5.

Reservation 24 (m)

30. Medfinansiering av EU-medel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:MJ12 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 20.

Reservation 25 (c, kd)

31. Regelförenklingar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:MJ12 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 23,
2005/06:MJ13 av Anita Brodén m.fl. (fp) yrkandena 1 och 4,
2005/06:MJ448 av Åsa Domeij m.fl. (mp, -) yrkande 14 och
2005/06:MJ571 av Karin Åström och Kristina Zakrisson (båda s).

Reservation 26 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 26 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m04609
c01705
fp038010
kd02805
v21007
mp13004
-0002
Totalt154129066

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

32. Gårdsförsäljning av lokalproducerade livsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:N11 yrkande 9.

Reservation 27 (m, c, fp, kd)

33. Möjligheter att bedriva turistnäring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2004/05:N240 av Catharina Elmsäter-Svärd (m) yrkande 1.

Reservation 28 (m)

34. Gårdsförsäljning m.m. av vin och öl

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:MJ11 av Jan Andersson m.fl. (c) yrkande 3.

Reservation 29 (m, c, kd)

35. Kostnaderna för mindre livsmedelsanläggningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:MJ441 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m) yrkande 9.

Reservation 30 (m, c, kd)

36. Verksamhet med bikupor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:MJ12 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 22.

Reservation 31 (m, c, kd)

37. Webbinformation om regler för småskalig livsmedelsutveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:MJ13 av Anita Brodén m.fl. (fp) yrkande 2.

38. Storskalig smittspridning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:MJ530 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 10.

39. Material vid transport av dricksvatten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:MJ596 av Göran Hägglund m.fl. (kd) yrkande 28.

Reservation 32 (kd)

40. Vattenskyddsområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:MJ441 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m) yrkande 13.

Reservation 33 (m, c)

41. Giftfria livsmedel m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ288 yrkande 2.

Reservation 34 (c, kd, mp)

42. Minskad användning av härdat fett

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:MJ588 av Ingegerd Saarinen och Jan Lindholm (båda mp).

43. Statens roll vid märkning av livsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:MJ395 av Marie Wahlgren m.fl. (fp) yrkande 5.

Reservation 35 (fp)

44. Ursprungsmärkning av livsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:MJ12 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 6.

Reservation 36 (kd)

45. Kvalitetsdeklaration av choklad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:MJ312 av Tone Tingsgård och Agneta Gille (båda s).

46. Näringsdeklaration av godis

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:MJ351 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -) yrkande 6.

Reservation 37 (mp)

47. Ekonomiska styrmedel inom livsmedelskonsumtionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:MJ530 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 6.

48. Rättvisemärkta varor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:MJ448 av Åsa Domeij m.fl. (mp, -) yrkande 35.

Reservation 38 (v, mp)

49. Krav vid offentlig upphandling av livsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:MJ370 av Birgitta Carlsson och Margareta Andersson (båda c).

Reservation 39 (c, kd)

50. Importandel för ekologiska livsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:MJ448 av Åsa Domeij m.fl. (mp, -) yrkande 36.

Reservation 40 (mp)

51. Eskalerade tullar på livsmedelsområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:MJ13 av Anita Brodén m.fl. (fp) yrkande 10.

Reservation 41 (fp)

52. Exportfrämjande avseende livsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ12 yrkande 3.

Reservation 42 (kd)

53. Motioner om säkra livsmedel som behandlats tidigare under mandatperioden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:MJ12 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 7,
2005/06:MJ208 av Rolf Gunnarsson (m),
2005/06:MJ216 av Marita Aronson (fp),
2005/06:MJ234 av Christer Winbäck (fp),
2005/06:MJ266 av Hans Hoff (s),
2005/06:MJ322 av Kerstin Lundgren (c),
2005/06:MJ340 av Agne Hansson och Birgitta Carlsson (båda c),
2005/06:MJ351 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -) yrkandena 1, 4 och 5,
2005/06:MJ354 av Annika Qarlsson och Birgitta Carlsson (båda c) yrkandena 1-3 och 5,
2005/06:MJ364 av Kenneth Johansson (c),
2005/06:MJ378 av Per Bill (m),
2005/06:MJ385 av Birgitta Carlsson och Rigmor Stenmark (båda c),
2005/06:MJ395 av Marie Wahlgren m.fl. (fp) yrkandena 1-4 och 11-14,
2005/06:MJ430 av Michael Hagberg (s),
2005/06:MJ431 av Michael Hagberg och Ronny Olander (båda s),
2005/06:MJ446 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 3,
2005/06:MJ448 av Åsa Domeij m.fl. (mp, -) yrkande 15,
2005/06:MJ456 av Christer Skoog m.fl. (s),
2005/06:MJ484 av Lars Lilja och Britta Rådström (båda s),
2005/06:MJ511 av Veronica Palm och Sylvia Lindgren (båda s) och
2005/06:MJ530 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkandena 1, 5, 7, 8, 11-13, 15 och 16.

54. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2005/06:47 till handlingarna.