Socialförsäkring - inriktning och anslag

Socialförsäkringsutskottets betänkande 1993/94:SfU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 maj 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

1994-02-15, 1994-02-22

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.