Socialförsäkringsutskottets betänkande i anledning av motion om en allmän socialförsäkring

Socialförsäkringsutskottets bet 1972:SfU29

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut