Socialförsäkringsutskottets betänkande i anledning av motion angående resetillägg till studiebidrag

Socialförsäkringsutskottets betänkande 1972:SfU33

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut