Socialförsäkringsutskottets betänkande i anledning av motioner angående folkpension till folkpensionär på vårdinstitution m. m.

Socialförsäkringsutskottets betänkande 1972:SfU41

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut