Socialpolitik - inriktning och anslag

Socialutskottets betänkande 1992/93:SoU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 april 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

58 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1993-02-23
Justering: 1993-03-18
Betänkande 1992/93:SoU15

Alla beredningar i utskottet

1993-02-23, 1993-02-18, 1993-02-16, 1993-02-09

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1993-04-15
4

Beslut

Beslut: 1993-04-16

Protokoll med beslut