Socialpolitik - inriktning och anslag

Socialutskottets betänkande 1993/94:SoU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 april 1994

Riksdagens beslut: Bifall res. 13 mom. 37, i övrigt bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

1994-02-15, 1994-02-17, 1994-02-22, 1994-02-24, 1994-03-01

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.