Socialpolitik - inriktning och anslag

Socialutskottets betänkande 1993/94:SoU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 april 1994

Riksdagens beslut: Bifall res. 13 mom. 37, i övrigt bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

70 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1994-03-01
Justering: 1994-03-24
Betänkande 1993/94:SoU20

Alla beredningar i utskottet

1994-03-01, 1994-02-24, 1994-02-22, 1994-02-17, 1994-02-15

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-04-20
4

Beslut

Beslut: 1994-04-20