Socialtjänstfrågor

Socialutskottets betänkande 2001/02:SOU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 mars 2002

Beslut

Socialnämndernas stöd till anhöriga bör förbättras (SoU11)

Riksdagengav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att återkomma med en redovisning av hur stödet till anhöriga kan förbättras. Det vore önskvärt att i socialtjänstlagen införa en särskilt reglerad skyldighet för socialnämnden att stödja dem som vårdar närstående. Regeringen bör snarast göra en analys av de ekonomiska konsekvenserna av en sådan lagändring samt redovisa för riksdagen olika alternativa lagregleringar i avsikt att ytterligare stödja anhöriga.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

50 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-02-05
Justering: 2002-02-21
Trycklov: 2002-02-28
Reservationer 24
Betänkande 2001/02:SOU11

Socialnämndernas stöd till anhöriga bör förbättras (SoU11)

Socialutskottet föreslår, med anledning av motionsförslag, att riksdagen ger regeringen i uppdrag att återkomma med en redovisning av hur stödet till anhöriga kan förbättras. Det vore önskvärt att i socialtjänstlagen införa en särskilt reglerad skyldighet för socialnämnden att stödja dem som vårdar närstående. Regeringen bör snarast göra en analys av de ekonomiska konsekvenserna av en sådan lagändring samt redovisa för riksdagen olika alternativa lagregleringar i avsikt att ytterligare stödja anhöriga.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-03-13
4

Beslut

Beslut: 2002-03-13
24 förslagspunkter, 8 acklamationer, 4 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Allmänna utgångspunkter för socialtjänsten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So350 yrkande 1 och 2001/02: So358 yrkande 5.

Reservation 1 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140017
m0000
c14004
fp14002
kd35007
v37006
mp14002
-1100
Totalt22968052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Privatisering av socialtjänsten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So358 yrkande 4 och 2001/02: So456.

Reservation 2 (m)
Reservation 3 (v)

3. Riksnormen

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So350 yrkandena 2 och 3.

Reservation 4 (m)

4. Höjning av riksnormen

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So301 och 2001/02:So459.

Reservation 5 (v, mp)

5. Barns tillgångar och inkomster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So340, 2001/02:So603 yrkandena 1 och 2 samt 2001/02:K284 yrkande 6.

Reservation 6 (c, fp, kd, v)
Reservation 7 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (c, fp, kd, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140017
m670014
c01404
fp01312
kd03606
v03706
mp1852
-1100
Totalt183109651

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Bistånd till konstnärer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr227 yrkande 11.

7. Ideella skadestånd

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So384.

Reservation 8 (v)

8. Villkor för försörjningsstöd

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub552 yrkande 3.

Reservation 9 (c)

9. Stockholm-Arlanda flygplats

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So235.

10. Vistelsebegreppet enligt socialtjänstlagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So259, 2001/02:So289, 2001/02: So367, 2001/02:So378, 2001/02:So405 och 2001/02:So585.

Reservation 10 (kd)
Reservation 11 (c)

11. Våld mot kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So445, 2001/02:Ju324 yrkande 5 och 2001/02:Ju396 yrkandena 3, 4 och 10.

12. Vård av missbrukare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So275 yrkande 3, 2001/02:So298, 2001/02:So319 yrkandena 1 och 2, 2001/02:So371 yrkande 3, 2001/02: So396 yrkande 6, 2001/02:So401 yrkandena 1 och 3-5, 2001/02:So425 yrkande 1, 2001/02:So497 yrkande 9, 2001/02:So501 yrkande 16, 2001/02:So622 yrkande 4 och 2001/02:Ju326 yrkande 4.

Reservation 12 (m)
Reservation 13 (v)
Reservation 14 (c, kd)
Reservation 15 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (c, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1130117
m106614
c01404
fp01132
kd03606
v40336
mp14002
-0110
Totalt1325211451

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

13. En könsneutral lag om vård av missbrukare i vissa fall

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So425 yrkande 3.

Reservation 16 (mp)

14. Öppna alkoholrådgivningar

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So396 yrkande 5 och 2001/02: So401 yrkande 2.

Reservation 17 (v)

15. Samverkan i missbrukarvården

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So487.

Reservation 18 (kd)

16. Kroppsvisitering vid LVM-hem

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So614 yrkande 1.

Reservation 19 (m, c, fp, kd)

17. Förutsättningar för vård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So425 yrkande 4.

Reservation 20 (mp)

18. Anhöriga till missbrukare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So473.

19. Vård av ungdomar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So374 yrkandena 2-4.

20. Stöd för anhöriga och närstående

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om stöd för anhöriga och närstående. Riksdagen bifaller därmed delvis motionerna 2001/02:So240 yrkande 17, 2001/02:So243 yrkandena 1 och 2, 2001/02:So387 yrkandena 1 och 2 samt 2001/02:So609 yrkande 9.

21. Utsatta grupper

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So322, 2001/02:So328 yrkande 3, 2001/02:So346 och 2001/02:So348.

Reservation 21 (kd, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 21 (kd, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140017
m661014
c14004
fp12103
kd0000
v03706
mp14002
-2000
Totalt22275052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

22. Familjehem

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So262 yrkandena 1 och 2, 2001/02:So317 och 2001/02:So413.

Reservation 22 (kd)

23. Kompetens och kvalitet

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So424 yrkandena 1-7 och 2001/02:So510.

Reservation 23 (mp)

24. HBT-kompetens

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:L371 yrkande 28.

Reservation 24 (v, mp)