Socialtjänstfrågor

Socialutskottets bet 2008/09:SoU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 mars 2009

Beslut

Nej till motioner om socialtjänstfrågor (SoU16)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 och 2008 om socialtjänstfrågor. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

65 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-02-17
Justering: 2009-03-12
Betänkande publicerat: 2009-03-18
Trycklov: 2009-03-17
Reservationer 12
bet 2008/09:SoU16

Alla beredningar i utskottet

2009-02-17

Nej till motioner om socialtjänstfrågor (SoU16)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 och 2008 om socialtjänstfrågor. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-03-25
4

Beslut

Beslut: 2009-03-25
22 förslagspunkter, 19 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 25 mars 2009

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Vistelsebegreppet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So266, 2007/08:So288, 2007/08:So310, 2007/08:So451 och 2008/09:So259.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0101029
m800017
c21008
fp22006
kd18006
v01804
mp01603
Totalt141135073

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Kvalitetssäkring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Fi291 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 5.

Reservation 2 (s, mp)

3. Försörjningsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:So580 av Nikos Papadopoulos och Börje Vestlund (båda s) och
2008/09:So392 av Solveig Hellquist (fp) yrkandena 1 och 2.

4. Ideellt skadestånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:So539 av Eva-Lena Jansson och Carina Ohlsson (båda s).

Reservation 3 (s, v, mp)

5. Lokala resor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:So557 av Eva Olofsson och Elina Linna (båda v) och
2008/09:So573 av Amineh Kakabaveh (v).

Reservation 4 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1010029
m800017
c21008
fp22006
kd18006
v01804
mp15004
Totalt25718074

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Samverkansregler mellan socialtjänsten och Försäkringskassan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:So388 av Ingemar Vänerlöv (kd).

7. Den sociala barn- och ungdomsvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:So402 av Solveig Hellquist (fp) yrkandena 1, 2 och 6-8,
2007/08:So433 av Luciano Astudillo (s),
2007/08:So446 av Agneta Berliner (fp),
2008/09:Ju282 av Mats Gerdau och Helena Bouveng (båda m),
2008/09:Ju379 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkandena 2 och 6,
2008/09:So251 av Helena Bouveng och Mats Gerdau (båda m),
2008/09:So346 av Marie Nordén m.fl. (s),
2008/09:So391 av Solveig Hellquist m.fl. (fp) och
2008/09:So575 av Ylva Johansson m.fl. (s) yrkande 20.

Reservation 5 (s, v)
Reservation 6 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0101029
m800017
c21008
fp22006
kd18006
v01804
mp00163
Totalt1411191673

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Familjehemsföräldrars ekonomiska villkor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:So201 av Magdalena Andersson (m).

9. Vårdnad, boende och umgänge

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:So393 av Solveig Hellquist och Maria Lundqvist-Brömster (båda fp) yrkandena 1 och 2,
2008/09:So394 av Solveig Hellquist (fp) yrkandena 1 och 2 samt
2008/09:So567 av Margareta Pålsson (m).

10. Ideella sektorns arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:So392 av Irene Oskarsson (kd) och
2008/09:So512 av Irene Oskarsson (kd).

11. Åtgärder mot tvångsäktenskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:C458 av Amineh Kakabaveh (v) yrkande 2 och
2008/09:So555 av Amineh Kakabaveh m.fl. (v).

12. Sis-placering och eftervård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:So209 av Helena Bouveng (m) och
2008/09:So545 av Rose-Marie Carlsson m.fl. (s).

Reservation 7 (s)

13. Statistik om föräldrar som är föremål för utmätning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:C390 av Egon Frid m.fl. (v) yrkande 15.

Reservation 8 (v)

14. Offentligt biträde

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:So540 av Ewa Thalén Finné och Inge Garstedt (båda m).

15. Föräldrautbildning och föräldrastöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Ju379 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 22,
2008/09:So292 av Kerstin Engle (s),
2008/09:So390 av Solveig Hellquist (fp) yrkandena 1 och 2,
2008/09:So434 av Åsa Lindestam (s) och
2008/09:So527 av Matilda Ernkrans m.fl. (s).

16. Uppsökande verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:So403 av Solveig Hellquist (fp) yrkandena 1 och 2.

17. Behandling och uppföljning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:So242 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 4,
2007/08:So366 av Raimo Pärssinen (s),
2007/08:So386 av Mikael Oscarsson (kd) yrkande 3,
2007/08:So503 av Hannah Bergstedt (s),
2007/08:So564 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (s),
2008/09:So449 av Raimo Pärssinen (s) och
2008/09:So450 av Désirée Pethrus Engström (kd) yrkandena 1 och 2.

Reservation 9 (s)
Reservation 10 (v)

18. Dopning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:So533 av Lars Lilja och Britta Rådström (båda s) yrkande 5.

Reservation 11 (s, v, mp)

19. Tvångsvård av gravida

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:So386 av Mikael Oscarsson (kd) yrkande 4,
2007/08:So398 av Solveig Hellquist m.fl. (fp) och
2008/09:So397 av Solveig Hellquist m.fl. (fp).

20. Missbrukande kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:So515 av Mats Pertoft och Mehmet Kaplan (båda mp).

Reservation 12 (mp)

21. Etisk plattform

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:So227 av Barbro Westerholm (fp) och
2008/09:So506 av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd).

22. Socialtjänstfrågor - förenklad behandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.