Socialutskottets betänkande angående uppskov med behandlingen av vissa ärenden till riksmötet 1975/76

Socialutskottets bet 1975:SoU17

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut