Socialutskottets betänkande med anledning av propositionen 1975:63 angående vissa av internationella arbetskonferensen år 1974 vid dess femtionionde sammanträde fattade beslut såvitt propositionen hänvisats till socialutskottet

Socialutskottets bet 1975:SoU12

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut