Socialutskottets betänkande med anledning av motioner om utbyggnad av hälso- och sjukvård, m. m.

Socialutskottets bet 1975:SoU15

Planerat beslutsdatum:

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut