Socialutskottets betänkande med anledning av motion om skydd mot bullerskador i diskotek m. fl. lokaler

Socialutskottets bet 1975:SoU2

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut