Socialutskottets betänkande med anledning av propositionen 1975:34 om kontroll av fabrikssteriliserade engångsartiklar för hälso- och sjukvården

Socialutskottets bet 1975:SoU9

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut