Spel- och lotterifrågor

Kulturutskottets betänkande 2006/07:KrU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 april 2007

Beslut

Nej till motioner om spel- och lotterifrågor (KrU8)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om spel- och lotterifrågor. Skälet är bland annat att regeringen arbetar med Lotteriutredningens betänkande Spel i en föränderlig värld (SOU 2006:11). Motionerna handlar om den reglerade spelmarknaden, annonsering och reklam för spel, direktiv till AB Svenska Spel, åldersgräns vid spel, begränsade öppettider för spel på värdeautomater, frivillig avstängning från olika typer av spel, Lotteriinspektionens arbete rörande illegal spelverksamhet, lagskärpning rörande illegal spelverksamhet, hantering av speltillstånd, kasinon, Internetspel och vadslagning på hundar.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-03-13
Justering: 2007-03-27
Betänkande publicerat: 2007-04-02
Trycklov: 2007-04-02
Reservationer 10
Betänkande 2006/07:KrU8

Alla beredningar i utskottet

2007-03-13

Nej till motioner om spel- och lotterifrågor (KrU8)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om spel- och lotterifrågor. Skälet är bland annat att regeringen arbetar med Lotteriutredningens betänkande Spel i en föränderlig värld (SOU 2006:11). Motionerna handlar om den reglerade spelmarknaden, annonsering och reklam för spel, direktiv till AB Svenska Spel, åldersgräns vid spel, begränsade öppettider för spel på värdeautomater, frivillig avstängning från olika typer av spel, Lotteriinspektionens arbete rörande illegal spelverksamhet, lagskärpning rörande illegal spelverksamhet, hantering av speltillstånd, kasinon, Internetspel och vadslagning på hundar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-04-11
4

Beslut

Beslut: 2007-04-12
12 förslagspunkter, 10 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 12 april 2007

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Reglerad spelmarknad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Kr222, 2006/07:Kr284 yrkande 7, 2006/07:Kr286 yrkande 1, 2006/07:Kr292, 2006/07:Kr324, 2006/07:Kr327 yrkandena 1 och 2 samt 2006/07:MJ201 yrkande 3.

Reservation 1 (s)
Reservation 2 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110019
m850012
c24005
fp21007
kd21003
v00175
mp15112
Totalt1671111853

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Annonsering och reklam för spel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:So464 yrkande 48.

Reservation 3 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110019
m860011
c23006
fp21007
kd21003
v17005
mp01702
Totalt27917053

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Direktiv till AB Svenska Spel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Kr284 yrkande 9.

Reservation 4 (v)

4. Åldersgräns vid spel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Kr284 yrkandena 1 och 2.

Reservation 5 (v, mp)

5. Begränsade öppettider för spel på värdeautomater

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Kr284 yrkande 4.

Reservation 6 (v)

6. Frivillig avstängning från olika typer av spel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Kr284 yrkande 5.

Reservation 7 (v)

7. Lotteriinspektionens arbete rörande illegal spelverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Kr248 yrkande 2.

8. Lagskärpning rörande illegal spelverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Kr289.

9. Hantering av speltillstånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Kr248 yrkande 1.

10. Kasinon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Kr284 yrkande 6.

Reservation 8 (v)

11. Internetspel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Kr284 yrkande 8.

Reservation 9 (v)

12. Vadslagning på hundar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ265 yrkande 39.

Reservation 10 (v, mp)