Spelfrågor

Kulturutskottets betänkande 2019/20:KrU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 mars 2020

Beslut

Regeringen bör skynda på Spelmarknadsutredningens förslag om hästnäringens finansiering (KrU6)

De regler som gäller på spelmarknaden har förändrats och det skapar en ny situation för bland annat hästnäringen. Spelmarknadsutredningen har fått i uppdrag att bland annat analysera hästnäringens förutsättningar efter omregleringen och ska lämna sina förslag senast den 31 oktober 2020. Riksdagen anser att utredningen bör lämna sina förslag snarast, men senast under hösten 2020 och riktar därför en uppmaning, ett tillkännagivande, om det till regeringen.

Förslaget om tillkännagivande kom i samband med att utskottet behandlade cirka 70 motioner om spelfrågor från allmänna motionstiderna 2018 och 2019. Riksdagen sa nej till de övriga motionerna.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande på förslagspunkt 9 (delvis bifall till två motionsyrkanden). Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

37 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-02-18
Justering: 2020-02-20
Trycklov: 2020-02-24
Reservationer 10
Betänkande 2019/20:KrU6

Alla beredningar i utskottet

2020-02-18, 2020-02-04

Regeringen bör skynda på Spelmarknadsutredningens förslag om hästnäringens finansiering (KrU6)

De regler som gäller på spelmarknaden har förändrats och det skapar en ny situation för bland annat hästnäringen. Spelmarknadsutredningen har fått i uppdrag att bland annat analysera hästnäringens förutsättningar efter omregleringen och ska lämna sina förslag senast den 31 oktober 2020. Kulturutskottet anser att utredningen bör lämna sina förslag snarast, men senast under hösten 2020. Kulturutskottet vill att riksdagen ska rikta en uppmaning, ett tillkännagivande, om det till regeringen.

Förslaget om tillkännagivande kom i samband med att utskottet behandlade cirka 70 motioner om spelfrågor från allmänna motionstiderna 2018 och 2019. Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till de övriga motionerna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-03-03
Debatt i kammaren: 2020-03-04
4

Beslut

Beslut: 2020-03-04
17 förslagspunkter, 15 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 4 mars 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utvärdera licenssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:726 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. (SD) yrkande 1 och

2019/20:1094 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 1 (SD)

2. Medel till allmännyttiga ändamål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:726 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. (SD) yrkande 5 och

2019/20:1094 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. (SD) yrkande 6.

Reservation 2 (SD)

3. Restaurangkasinon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1342 av Jan R Andersson (M).

4. Marknadsföring av spel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:726 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. (SD) yrkande 3,

2018/19:1777 av Markus Selin och Mathias Tegnér (båda S) yrkandena 1 och 2,

2018/19:2245 av Magnus Manhammar (S),

2019/20:910 av Ola Johansson och Linda Ylivainio (båda C) yrkande 4,

2019/20:1043 av Tomas Kronståhl m.fl. (S),

2019/20:1094 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. (SD) yrkandena 3 och 4,

2019/20:1225 av Anders Österberg m.fl. (S),

2019/20:1245 av Magnus Manhammar (S),

2019/20:1388 av Patrik Lundqvist (S),

2019/20:1420 av Malin Larsson och Kristina Nilsson (båda S),

2019/20:1438 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S) och

2019/20:2342 av Elin Gustafsson och Carina Ohlsson (båda S).

Reservation 3 (SD)

5. Ökat ansvar vid matchfixning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3047 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkandena 5 och 6.

Reservation 4 (M, SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M, SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 0 63 0 7
SD 0 61 0 1
C 28 0 0 3
V 24 0 0 3
KD 20 0 0 2
L 17 0 0 2
MP 16 0 0 0
- 2 0 0 0
Totalt 196 124 0 29


6. Nordiskt samarbete vid matchfixning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1283 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2,

2019/20:800 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2 samt

2019/20:1510 av Emma Hult och Rasmus Ling (båda MP).

Reservation 5 (SD)

7. Spel- och lotteriverksamhet på kredit m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:726 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. (SD) yrkande 2,

2018/19:981 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkandena 12 och 13,

2018/19:1134 av Edward Riedl (M),

2018/19:1839 av Jan Ericson (M),

2018/19:2941 av Rasmus Ling och Jonas Eriksson (båda MP),

2019/20:606 av Angelica Lundberg m.fl. (SD) yrkandena 14 och 15,

2019/20:1094 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. (SD) yrkande 2 och

2019/20:2949 av Edward Riedl (M).

Reservation 6 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 63 0 0 7
SD 0 61 0 1
C 28 0 0 3
V 24 0 0 3
KD 20 0 0 2
L 17 0 0 2
MP 16 0 0 0
- 2 0 0 0
Totalt 259 61 0 29


8. Hästnäringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2049 av Saila Quicklund (M) och

2019/20:3047 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkandena 3 och 4.

Reservation 7 (M, SD)

9. Hästnäringen m.m. på en omreglerad spelmarknad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör se till att arbetet med att ta fram förslag till en ny modell för finansiering av hästnäringen sker skyndsamt och redovisas snarast, dock senast under hösten 2020, och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna

2018/19:2446 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 23 och

2019/20:3255 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 29.

10. Svenska Spel och ATG i glesbygden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1345 av Jan R Andersson (M) och

2019/20:1557 av Jan R Andersson (M).

11. Lootlådor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:726 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. (SD) yrkande 4 och

2019/20:1094 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. (SD) yrkande 5.

Reservation 8 (SD)

12. E-sport m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1077 av Mattias Ottosson m.fl. (S),

2018/19:2552 av Rickard Nordin (C) yrkandena 1, 2 och 7-9,

2019/20:436 av Rickard Nordin (C) yrkandena 1, 2 och 7-9,

2019/20:1407 av Johan Löfstrand m.fl. (S) och

2019/20:1558 av Jan R Andersson (M).

13. Spel i LAN-miljöer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2153 av Jan R Andersson (M).

14. Spel som kulturform

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2552 av Rickard Nordin (C) yrkandena 3 och 4 samt

2019/20:436 av Rickard Nordin (C) yrkandena 3 och 4.

15. Nordiska datorspelsprogrammet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:644 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkandena 3 och 4.

Reservation 9 (SD)

16. Kundtjänst på svenska

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:726 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. (SD) yrkande 6 och

2019/20:1094 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. (SD) yrkande 7.

Reservation 10 (SD)

17. Illegalt gatuspel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:268 av Richard Jomshof (SD) yrkandena 1 och 2 samt

2019/20:3055 av Richard Jomshof (SD) yrkandena 1 och 2.