Språkfrågor

Kulturutskottets betänkande 1997/98:KrU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 februari 1998

Beslut

Språkfrågor (KrU5)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden med förslag om att Svenska Akademiens ordbok ska läggas ut på Internet, att handlingsprogram och metoder för språkutveckling samt en handlingsplan för det svenska språket i informationssamhället ska utarbetas samt att riksdagen ska uttala att det ska vara en prioriterad uppgift för Nordiska rådet att bevara de språk som talas i Norden.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1998-01-20
Justering: 1998-02-05
Betänkande 1997/98:KrU5

Alla beredningar i utskottet

1998-01-20

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-02-18
4

Beslut

Beslut: 1998-02-18

Protokoll med beslut