Stabiliserings- och associeringsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan

Utrikesutskottets bet 2008/09:UU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 mars 2009

Beslut

Stabiliserings- och associeringsavtal EU-Bosnien och Hercegovina (UU12)

Riksdagen godkände ett stabiliserings- och associeringsavtal mellan EU och Bosnien och Hercegovina.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-03-12
Justering: 2009-03-12
Betänkande publicerat: 2009-03-12
Trycklov: 2009-02-13
bet 2008/09:UU12

Stabiliserings- och associeringsavtal EU-Bosnien och Hercegovina (UU12)

Riksdagen ska godkänna ett stabiliserings- och associeringsavtal mellan EU och Bosnien och Hercegovina. Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-03-19
4

Beslut

Beslut: 2009-03-19
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Stabiliserings- och associeringsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan och Bosnien och Hercegovina å andra sidan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:81.