Stabiliserings- och associeringsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan och Republiken Montenegro å den andra

Utrikesutskottets bet 2008/09:UU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 oktober 2008

Beslut

EU-avtal med Montenegro (UU5)

Riksdagen godkände ett stabiliserings- och associeringsavtal mellan EU och Montenegro.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-10-14
Justering: 2008-10-14
Betänkande publicerat: 2008-10-23
Trycklov: 2008-10-22
bet 2008/09:UU5

EU-avtal med Montenegro (UU5)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen godkänner stabiliserings- och associeringsavtal mellan EU och Montenegro. Syftet med avtalet är att bidra till stabilitet samt en positiv ekonomisk och social utveckling i regionen. Avtalet innehåller bestämmelser om frihandel, politisk dialog och samarbete på en rad olika områden

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-10-29
4

Beslut

Beslut: 2008-10-29
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Stabiliserings- och associeringsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan och Republiken Montenegro å den andra

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan och Republiken Montenegro å den andra.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:164.