Stabiliserings- och associeringsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Serbien, å andra sidan

Utrikesutskottets bet 2010/11:UU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 februari 2011

Beslut

Närmare samarbete mellan Serbien och EU (UU8)

Riksdagen har sagt ja till ett stabiliserings- och associeringsavtal mellan EU och Serbien. Avtalet innehåller bestämmelser om frihandel, politisk dialog och samarbete på en rad områden.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-01-26
Justering: 2011-01-20
Betänkande publicerat: 2011-01-26
Trycklov: 2011-01-26
Reservationer 2
bet 2010/11:UU8

Alla beredningar i utskottet

2011-01-26

Närmare samarbete mellan Serbien och EU (UU8)

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner ett stabiliserings- och associeringsavtal mellan EU och Serbien. Avtalet innehåller bestämmelser om frihandel, politisk dialog och samarbete på en rad områden.

Utrikesutskottet föreslår att riskdagen säger ja till förslaget.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-02-02
4

Beslut

Beslut: 2011-02-02
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 2 februari 2011

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:U4.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S930019
M930014
MP21004
FP21003
C20003
SD01901
V16003
KD15004
Totalt27919051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Stabiliserings- och associeringsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Serbien, å andra sidan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Serbien, å andra sidan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:50.

3. Återtagandeklausul

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:U5.

Reservation 2 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S930019
M930014
MP02104
FP21003
C20003
SD00182
V01603
KD15004
Totalt242371852

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag