Stärkt koppling mellan skola och arbetsliv

Utbildningsutskottets bet 2017/18:UbU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 februari 2018

Beslut

Kopplingen mellan skola och arbetsliv ska stärkas (UbU9)

Prao, praktisk arbetslivsorientering, under minst tio dagar ska bli obligatorisk för skolelever och det blir huvudmännens ansvar att ordna prao för eleverna. Det gäller elever från årskurs åtta i grundskolan och årskurs nio i specialskolan. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i skollagen.

Ändringarna innebär också att utbildningskontraktet blir tydligare för gymnasieelever som går lärlingsutbildningar. I kontraktet ska det stå hur stor del av utbildningen som kommer att vara förlagd på en arbetsplats. Motsvarande utbildningskontrakt ska också införas för lärlingsutbildningar i gymnasiesärskolan.

Lagändringarna börjar gälla 1 juli 2018. Under höstterminen 2018 gäller ändringarna för praoelever som börjar årskurs åtta i grundskolan, respektive årskurs nio i specialskolan.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-11-09
Justering: 2018-01-30
Trycklov: 2018-02-01
Reservationer 6
bet 2017/18:UbU9

Kopplingen mellan skola och arbetsliv ska stärkas (UbU9)

Prao, praktisk arbetslivsorientering, under minst tio dagar ska bli obligatorisk för skolelever och det blir huvudmännens ansvar att ordna prao för eleverna. Det gäller elever från årskurs åtta i grundskolan och årskurs nio i specialskolan. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar i skollagen.

Ändringarna innebär också att utbildningskontraktet blir tydligare för gymnasieelever som går lärlingsutbildningar. I kontraktet ska det stå hur stor del av utbildningen som kommer att vara förlagd på en arbetsplats. Motsvarande utbildningskontrakt ska också införas för lärlingsutbildningar i gymnasiesärskolan.

Lagändringarna föreslås börja gälla 1 juli 2018. Under höstterminen 2018 gäller ändringarna för praoelever som börjar årskurs åtta i grundskolan, respektive årskurs nio i specialskolan.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-02-06
Debatt i kammaren: 2018-02-07
4

Beslut

Beslut: 2018-02-07
5 förslagspunkter, 4 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 7 februari 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Stärkt koppling mellan skola och arbetsliv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:24 och avslår motion

2017/18:3913 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 1.

Reservation 1 (KD)

2. Prao och arbetsmiljöregler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1443 av Jörgen Warborn (M),

2017/18:3913 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 2 och

2017/18:3915 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C) yrkande 1.

Reservation 2 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 0 67 0 16
SD 39 0 0 6
MP 19 0 0 5
C 0 17 0 5
V 17 0 0 4
L 0 15 0 4
KD 0 13 0 3
- 3 1 0 2
Totalt 173 113 0 63


3. Prao ska kunna tillgodoses i olika former

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3915 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C) yrkande 2.

Reservation 3 (M, C, L)

4. Samverkan med arbetslivet under skolgången

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3913 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 4.

Reservation 4 (KD)

5. Flexibilitet i utformandet av utbildningskontrakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3913 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 3 och

2017/18:3915 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C) yrkande 3.

Reservation 5 (M, C, L)
Reservation 6 (KD)