Stärkt krisberedskap

Försvarsutskottets bet 2007/08:FöU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 maj 2008

Beslut

Ny myndighet för krishantering bildas (FöU12)

En ny myndighet för samhällets krishantering bildas den 1 januari 2009. Krisberedskapsmyndigheten, Statens räddningsverk och Styrelsen för psykologiskt försvar läggs ned. Riksdagen sade ja till regeringens förslag. Vidare sade riksdagen nej till ett förslag från Riksrevisionens styrelse om att regeringen ska få i uppdrag att se över den statliga förvaltningens arbete med informationssäkerheten. Skälet är att Regeringskansliet har inlett ett arbete med att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan de som berörs på området.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på framställningen och motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 23 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2008-04-24
Justering: 2008-05-06
Betänkande publicerat: 2008-05-06
Trycklov: 2008-05-06
Reservationer 9
bet 2007/08:FöU12

Alla beredningar i utskottet

2008-04-24, 2008-04-17

Ny myndighet för krishantering bildas (FöU12)

En ny myndighet för samhällets krishantering bildas den 1 januari 2009. Krisberedskapsmyndigheten, Statens räddningsverk och Styrelsen för psykologiskt försvar läggs ned. Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Vidare säger försvarsutskottet nej till ett förslag från Riksrevisionens styrelse om att regeringen ska få i uppdrag att se över den statliga förvaltningens arbete med informationssäkerheten. Skälet är att Regeringskansliet har inlett ett arbete med att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan de som berörs på området.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-05-15
4

Beslut

Beslut: 2008-05-20
14 förslagspunkter, 11 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 20 maj 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nedläggning av Krisberedskapsmyndigheten, Statens räddningsverk och Styrelsen för psykologiskt försvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller regeringens förslag om att lägga ned Krisberedskapsmyndigheten, Statens räddningsverk och Styrelsen för psykologiskt försvar den 31 december 2008.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:92.

2. Inrättande av den nya myndigheten genom riksdagsbeslut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Fö17 av Anders Karlsson m.fl. (s, v, mp) yrkande 1.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0109021
m860011
c24005
fp21007
kd19005
v01903
mp01504
Totalt150143056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. En ny myndighet inom krishanteringsområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:Fö15 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s),
2007/08:Fö17 av Anders Karlsson m.fl. (s, v, mp) yrkandena 2-6, 8 och 12,
2007/08:Fö19 av Eva Sonidsson och Åsa Lindestam (båda s),
2007/08:Fö216 av Marie Engström (v) yrkandena 1 och 2,
2007/08:Fö243 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s),
2007/08:Fö255 av Jan Björkman och Kerstin Haglö (båda s),
2007/08:Fö261 av Anders Karlsson m.fl. (s) yrkandena 22 och 23 samt
2007/08:Fö265 av Peter Rådberg m.fl. (mp) yrkandena 2 och 3.

Reservation 2 (s, v, mp)

4. Räddningsskolorna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 37,
2007/08:Fö16 av Monica Green m.fl. (s),
2007/08:Fö17 av Anders Karlsson m.fl. (s, v, mp) yrkande 9,
2007/08:Fö18 av Björn von Sydow och Christina Axelsson (båda s),
2007/08:Fö207 av Egon Frid (v),
2007/08:Fö208 av Christina Axelsson och Björn von Sydow (båda s),
2007/08:Fö210 av Monica Green m.fl. (s),
2007/08:Fö244 av Eva Sonidsson och Agneta Lundberg (båda s),
2007/08:Fö249 av Christer Winbäck m.fl. (fp, m, c, kd, v, mp, s) och
2007/08:Fö261 av Anders Karlsson m.fl. (s) yrkande 26.

Reservation 3 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0110020
m89008
c24005
fp21007
kd19005
v01903
mp01603
Totalt153145051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Samverkansformer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:Fö14 av Christer Engelhardt (s) yrkandena 1 och 2,
2007/08:Fö17 av Anders Karlsson m.fl. (s, v, mp) yrkande 7,
2007/08:Fö222 av Christer Engelhardt (s) och
2007/08:Fö261 av Anders Karlsson m.fl. (s) yrkandena 24 och 25.

Reservation 4 (s, v, mp)

6. Sårbarhetsanalyser och strategiarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:Fö237 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s) och
2007/08:Fö253 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp).

7. Räddningstjänst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:Fö226 av Krister Hammarbergh (m) yrkandena 1 och 2 samt
2007/08:Fö227 av Carina Hägg (s).

8. Säkerhetsbalk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Fö261 av Anders Karlsson m.fl. (s) yrkande 2.

Reservation 5 (s, v, mp)

9. Frivilliga försvarsorganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:Fö17 av Anders Karlsson m.fl. (s, v, mp) yrkande 11 och
2007/08:Fö261 av Anders Karlsson m.fl. (s) yrkande 19.

Reservation 6 (s, v, mp)

10. Förmåga att ta emot internationellt stöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Fö261 av Anders Karlsson m.fl. (s) yrkande 31.

Reservation 7 (s, v, mp)

11. Kriskommunikation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Fö13 av Tone Tingsgård (s).

12. Återrapportering och utvärdering av den nya myndigheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Fö17 av Anders Karlsson m.fl. (s, v, mp) yrkandena 13 och 14.

Reservation 8 (s, v, mp)

13. Informationssäkerhetsarbetet i den statliga förvaltningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår framställning 2007/08:RRS6 och motion
2007/08:Fö3 av Anders Karlsson m.fl. (s) yrkandena 1 och 2.

14. Samordning av IT-säkerheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:Fö17 av Anders Karlsson m.fl. (s, v, mp) yrkande 10 och
2007/08:Fö261 av Anders Karlsson m.fl. (s) yrkande 30.

Reservation 9 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0110020
m89008
c24005
fp21007
kd19005
v01903
mp01603
Totalt153145051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag