Statens budget för 2016

Finansutskottets bet 2015/16:FiU10

Ärendet är avslutat

Planerat beslutsdatum:

Sammanfattning av ärendet

Finansutskottets sammanställning av statens budget för 2016 (FiU10)

Den 17 december 2015 avslutade riksdagen höstens arbete med statens budget för 2016. FiU10 anmäldes i kammaren och sedan överlämnade riksdagen sammanställningen av riksdagens beslut om statens budget till regeringen. I finansutskottets sammanställning finns alla beslut, uppdelat på inkomster, utgiftsområde och anslag.

Ärendets gång

1

Förslag

Information kommer
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-12-17
Justering: 2015-12-17
Trycklov: 2015-12-17
bet 2015/16:FiU10
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer