Statens haverikommission

Trafikutskottets betänkande 1992/93:TU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 mars 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1993-02-09
Justering: 1993-02-23
Betänkande 1992/93:TU15

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1993-03-10

Protokoll med beslut