Statens styrning av kommunerna (2002/03:RR21)

Finansutskottets betänkande 2003/04:FIU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 mars 2004

Beslut

Statens styrning av kommunerna (FiU22)

Riksdagen sade nej till förslag från Riksdagens revisorer om statens styrning av kommunerna. Revisorernas förslag handlar i huvudsak om problem och otydligheter i redovisningen av statsbidragen till kommuner och landsting. Riksdagen tycker att det finns utrymme för att förbättra redovisningen av statsbidragen till kommuner och landsting. Statsbidragen skulle kunna redovisas på ett mer överskådligt sätt än i dag utan att riksdagen behöver begära en fullständig redovisning som revisorerna föreslår.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på Riksdagens revisorers förslag. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 2 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2004-03-05
Justering: 2004-03-02
Betänkande publicerat: 2004-03-08
Trycklov: 2004-03-08
Reservationer 6
Betänkande 2003/04:FIU22

Alla beredningar i utskottet

2004-03-05, 2004-02-05

Statens styrning av kommunerna (FiU22)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger nej till förslag från Riksdagens revisorer om statens styrning av kommunerna. Revisorernas förslag handlar i huvudsak om problem och otydligheter i redovisningen av statsbidragen till kommuner och landsting. Utskottet tycker att det finns utrymme för att förbättra redovisningen av statsbidragen till kommuner och landsting. Statsbidragen skulle kunna redovisas på ett mer överskådligt sätt än i dag utan att riksdagen behöver begära en fullständig redovisning som revisorerna föreslår.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-03-17
4

Beslut

Beslut: 2004-03-17
6 förslagspunkter, 3 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Klargör begreppet statsbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår förslag 2002/03:RR21 punkt 1.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m04708
c01606
fp04107
kd02706
v25005
mp14003
-0000
Totalt164131054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Redovisa statsbidragen och klargör deras effekter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår förslag 2002/03:RR21 punkt 2 och motion 2003/04:Fi278 yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m04708
c01606
fp04107
kd02706
v25005
mp14003
-0000
Totalt164131054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Tydliggör innehåll och ansvar för redovisningen av statsbidragen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår förslag 2002/03:RR21 punkt 3.

Reservation 3 (m, c, fp, kd)

4. Tydliggör balanskravet och utred sanktionsmöjligheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår förslag 2002/03:RR21 punkt 4.

Reservation 4 (m, c, fp, kd)

5. Kommunernas självstyrelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Fi14 yrkande 1.

Reservation 5 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m46108
c01606
fp41007
kd27006
v25005
mp13013
-0000
Totalt27717154

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Kommunernas ansvar vid nationella infrastruktursatsningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Fi14 yrkande 2.

Reservation 6 (c)